Centrul de Evaluare si Analize Educationale

Calea Dorobantilor, nr. 134-138,
bl. 11, sc. B, et. 7. ap. 70,
sector 1, Bucuresti

contact@ceae.ro

tel. 031-101.96.87

fax. 031-101.96.88